Hygienická opatření v knihovně, platná od 18.9.2020

Vstup do knihovny je povolen pouze se zakrytým nosem a ústy. 

U vstupu jsou všichni návštěvníci povinni si vydesinfikovat ruce. 

Vrácené knihy odkládejte do označené přepravky za dveřmi, jejich další půjčování bude umožněno až následující výpůjční den.

Prosím, dodržujte rozestupy, odložte návštěvu knihovny, pokud máte příznaky respiračního onemocnění.

O knihovně

Základní místní knihovna v Běchovicích je veřejnou knihovnou provozovanou Městskou částí Praha-Běchovice. Knihovna má v současné době asi 11 000 svazků knih a registruje téměř 400 čtenářů, jimž též poskytuje přístup na internet. Ve spolupráci s místní školou pořádá pravidelné akce pro děti. Spolupracuje také s klubem důchodců a městskou částí. Každý měsíc vycházejí v místním časopise Život Běchovic zprávy o dění v knihovně a novinkách ve fondu knihovny. 

Otvírací doba

Úterý     9:00 - 12:00   15:00 - 18:00
Čtvrtek  12:00 - 18:00

Kde nás najdete

Za Poštovskou zahradou 479, Praha Běchovice

Telefon: 703 148 066